Arab Jawoe atawa Arab Meulayu, na keuh sistem tulesan dengan huruf-huruf arab yang akan ta baca dalam bahasa Melayu, Aceh dan laen-laen.

Arab Jawoe