Templat ini mengosongkan kedua margin. Lihat pula {{ Clear }}