Bida antara revisi nibak "Sipheuët dua plôh"

tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: suntingan sumber
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: suntingan sumber
 
== Sipheuet nyang wajéb bak Allah ==
=== WUJUDWujud ===
Na Allah Ta’ala
Lawan jih hana Allah Ta’ala.
Pakiban tapeugah alamnyoe dali na allah? karena alamnyoe na jih baharu, na meukareuna, na meusebab, na meutempat, na meuwaèe,
 
=== QIDAMQidam ===
Sedia Allah Ta’ala,
Meuphôm kata – kata sedia : Allah Ta’ala hana meuphôn atau hana di peuawai lee hanaLawan jih Baharu arti baharu (meuubah –ubah)
Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Qidam ? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut Qidam Allah? karena na jih dialamnyoe baharu (meubah – ubah)
 
=== Baqa ===
=== BAQA === Kekal zat Allah Ta’ala selama - lama,
Meuphôm kekal selama – lama : Allah Ta’ala hana meuseuneulheuh
Lawan jih fana (binasa )
Meuphôm fana : na meuseuneulheuhTeuh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Baqa ? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut baqa Allah? karena alamnyoe na meuseuneulheuh
 
=== MUKHLAFATUHUMukhalafatuhu LILlil HAWADISThawadits ===
Hareutoejih hana saban Allah Ta’ala ngen peuneujeut. Lawan jih, saban Allah Ta’ala ngeun peuneujeut bak zat, bak sifeut, bak beut· Zat Allah Ta’ala : Hana meutuboeh, hana meubukok, hana meubentuk, hana merupa,· Hana Saban sifeut Allah Ta’ala ngen sifeut makhluk, sifeut yang na bak Allah ta'alahana bak makhluk, sifeut yang na bak makhluk hana bak Allah.
Hana saban Allah Ta’ala ngen peuneujeut,
Lawan jih, saban Allah Ta’ala ngeun peuneujeut bak zat, bak sifeut, bak beut· Zat Allah Ta’ala : Hana meutuboeh, hana meubukok, hana meubentuk, hana merupa,· Hana Saban sifeut Allah Ta’ala ngen sifeut makhluk, sifeut yang na bak Allah ta'alahana bak makhluk, sifeut yang na bak makhluk hana bak Allah.
Sifeut makhluk na keu na likôt, sifeut bak Allah hana keu hana likôt
Sifeut makhluk na wie na uneun, sifeut bak Allah hana wie hana uneun
Pakriban tapeugah alam nyoe jeut keu dali sifeut Mukhalafatuhu lil hawadist bak Allah? karena alam nyoe sama bak zat, bak sifeut, bak buet,bandum zat alam meususôn, bandum sifeut alam awai hana dudo kana, 'oh dudo ka hana. Bandum buet alam, barang kalheuh na geupeuna lé Allah.
 
=== QIYAMUHUQiyamuhu BINAFSIHbinafsihi ===
Allah Ta’ala geudong keudroe,
Makna Allah Ta’ala geudong keudroe na dua perkara
Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut qiyamuhu binafsih Allah? karena alamnyoe hana kaya bak zat, bak sifeut, bak but, Zat alam ata Allah, sifeut alam ata Allah dan buet alam ata kaleuh na geupeuna lee Allah.
 
=== WAHDANIAHWahdaniyah ===
Esa Zat Allah, Esa Sifeut Allah, Esa Buet Allah,
Meuphôm Esa Zat Allah na dua perkara
Peu beda antara Esa dan satu.....? Esa (Hana permulaan), meunyo satu na permulaan yaitu diawali lé nol (0).
 
=== QUDRAHQudrah ===
Kuasa Allah Ta’ala,
Lawan Jih leumoh
Meunyo hana Qudrah Allah, alamnyoe pih hana,
 
=== IRADAHIradah ===
Berkehendak Allah Ta’ala,
Meuphôm berkehendak : Neupeuteuntèe barang yang golomna keu na dan barang yang kalheuh na keu hana.
Meunyo hana Iradah Allah, alamnyoe pih hana
 
=== ILMUIlmun ===
Neuteupu Allah Ta’ala kon ngon neumeurunoe,
Allah Ta’ala neuteupeu barang yang golomna keu na dan yang kalheuh na keu hana.
Meunyo hana Ilmu Allah, alamnyoe pih hana
 
=== HAYAHHayah ===
Udép Allah Ta’ala kon ngon nyawong,
Lawan Jih maté.
Meunyo hana hayah Allah, alamnyoe pih hana
 
=== SAMA’Sama' ===
Neumeudeungoe Allah Ta’ala kon ngon ruhung geulinyueng
Lawan Jih klo,
pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut sama’ Allah? karena alamnyoe klo, suara yang ji'ôh han deuh di deunge, zat yang hana suara han deuh di deungo, alam nyoe jideungo, geupeudeungoe lé Allah.
 
=== BASHARBashar ===
Geukeumalon Allah Ta’ala kon ngon mata. Lawan Jih buta.
Meuphôm buta : Yang ji'ôh han deuh geu kalon, yang meupadok han deuh geukalon.
Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut bashar Allah ? karena alamnyoe buta, yang ji'ôh han deuh ji kalon, yang zat padok han deuh jikalon, Alam nyoe dikeumalon, geupeukalon le Allah.
 
=== KALAMKalam ===
Neumeututo Allah Ta’ala kon ngon lidah dan hana meuhuruf dan hana meusuara dan hana salah dan hana neu iem, hana awai hana akhé,
Lawan Jih bisu
Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut kalam Allah? karena alamnyoe bisu, tutô alamnyoe geupeujeuet lé Allah.
 
=== QADIRUN: Yang kuasaQadirun ===
Nyakni nyang kuasa, Lawan Jih yang leumoh
Meuphôm yang kuasa : Lam siklèp mata Allah Ta’ala ék geupeuna barang yang golomna dan ék geupeuhana barang yang kalheuh na di seluruh alam
Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut qadirun? alamnyoe
Meunyoe hana qadirun Allah, alamnyoe pih hana
 
=== MURIDUN: Yang peuteuntèeMuridun ===
Yang peuteuntèe
Meuphôm yang peuteuntèe : dalam sekejap ék geupeuteuntèe barang yang golom na keu na dan ék geu peunteuntèe barang yang kalheuh na keu hana di seluruh alam
Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut muridun? alamnyoe
Meunyoe hana muridun Allah, alamnyoe pih hana.
 
=== ‘ALIMUN: Yang teupeu‘Alimun ===
LawanYang teupeue, lawan jih yang bangai
Meuphôm yang teupeu: dalam sekejap Allah Ta’ala sanggup geuteupeu barang yang golomna keu na dan barang yang kalheuh na keu hana dalam sekejap seluruh alam dan droe neuh Tuhan
Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut ‘alimun? alamnyoe
Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut ‘alimun Allah karena alamnyoe han sanggop diteupu barang yang golomna keu na dan barang yang kalheuh na keu hana sekejap seluruh alam beserta droe jih alam, Meunyoe hana ‘alimun Allah, alamnyoe pih hana
 
=== HAYYUN: Yang hudépHayyun ===
Yang hudép, Lawan jih yang maté
Meuphôm yang hudép : Yang hana maté–maté
Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut hayyun ? alamnyoe
Meunyoe hana hayyun Allah, alamnyoe pih hana
 
=== SAMI’UN: Yang meudeungoSami'un ===
Yang meudeungo, Lawan jih yang klo
Meuphôm yang meudeungo : dalam sekejap Allah Ta’ala sanggup geudeungo zat yang na suara dan zat yang hana suara dalam sekejap seluruh alam serta kalam droe neu Allah
Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut sami’un? alamnyoe, qur’an, hadist dan ijmak (ulama)
Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut sami’un Allah karena alamnyoe han sanggôp dideungo zat yang na suara dan yang hana suara dalam sekejap seluruh alam beserta suara droe jih alam.
 
=== BASHIRUN: Yang keumalonBashirun ===
Yang keumalon
Lawan jih yang buta
Meuphôm yang keumalon : dalam sekejap Allah Ta’ala sanggup geukalon seluruh alam dan droe neuh Allah
Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut bashirun Allah karena alamnyoe buta han sanggop dikalon dalam sekejap seluruh alam dan droe jih alam.
 
=== MUTAKALLIMUN: Yang meututôMutakallimun ===
Yang meututô
Lawan jih yang bisu
Meuphôm yang meututo : Yang hana iem – iem, Allah Ta’ala sabé–sabé geu meututô hana pernah geu iem.
4.899

suntingan