Jennifer Sarah "Jenny" Slate (1982 – ) nakeuh sidroe aktor asay Amirika Syarikat.

Slate (2014)